Produkt

W koncepcji marketingowej produkt definiuje się jako obiekt o cechach fizycznych oraz oferowaną razem z nim kombinację cech niematerialnych, których wspólnym celem jest usatysfakcjonowanie potrzeb klientów.

Analizie produktu podlega[1]:

  • Charakterystyka samego produktu polegająca przede wszystkim na określeniu: czy jest to rzecz fizyczna czy usługa, cech szczegółowych (np. wzór, jakość, trwałość, rozmiar, smak, itp.), czy chodzi o produkt konsumpcyjny (przeznaczony dla finalnego konsumenta) czy przemysłowy (wykorzystywany do dalszej produkcji), czy jest kupowany często i rutynowo czy do decyzji o jego zakupie potrzeba więcej czasu i zdobycia stosunkowo dużej ilości informacji itp.
  • Marka produktu, czyli nazwa, symbol, termin, lub ich kombinacja, która utożsamia dobra i usługi jednego sprzedawcy bądź ich grupy odróżniając je w ten sposób od konkurencji. Najczęściej nadawana jest przez producenta, choć czasem też przez handlowców (np. supermarkety). Główne zalety posiadania silnej marki związane są z ułatwianiem identyfikacji produktu na rynku oraz kreowaniem postawy przywiązania do niej konsumentów, a podstawowa wada wiąże się z dużymi kosztami promocji. Marka gwarantuje klientom określony standard jakości. Wyróżnia się marki rodzinne (wspólne dla wszystkich produktów danej firmy) i indywidualne (charakterystyczne dla jednego produktu).
  • Opakowanie ‑ niezbywalny element produktu spełniający następujące funkcje: zabezpieczenia towaru, środka reklamy, usprawnienia sprzedaży, itp. Szczególne znaczenie ma jego zauważalność na rynku. W ostatnich latach intensywnie promowane są opakowania ekologiczne. Na opakowaniu mogą znajdować się różnorodne informacje oraz etykieta.
  • Gwarancja i serwis będące potwierdzeniem odpowiedzialności sprzedawcy wobec nabywcy za dobry stan sprzedawanych produktów oraz ważnym składnikiem satysfakcji psychologicznej klienta.
  • Cykl życia pojedynczego produktu.
  • Analiza portfelowa.


[1] Por. H. Mruk [red.], op. cit., s.143-162

Opiekun merytoryczny
Serwisy partnerskie
Potrzebujesz profesjonalnej wyceny?
Ukryj to okno  ×

Napisz do nas lub zadzwoń do naszego eksperta.

☎  pokaż numer

✉  napisz do nas