Marketing–mix

Marketing – mix określa się jako kombinację czterech zmiennych - tzw. 4P: produkt (ang. product), cena (ang. price), dystrybucja (ang. place), promocja (ang. promotion) – kontrolowanych przez przedsiębiorstwo w działaniu zmierzającym do realizacji wybranych celów strategicznych. Elementy marketingu – mix pozwalają przedsiębiorstwu w aktywny sposób wpływać na dotarcie jego oferty do konsumentów i jej możliwie jak najlepszy odbiór. Bez odpowiedniej działalności w tym zakresie nawet najlepszy wyrób nie osiągnie dobrej pozycji na rynku. Pamiętać należy, że elementy marketingu – mix nie są od siebie niezależne, lecz stanowią wewnętrznie spójny system, w którym istnieje wzajemna współzależność. Zmiana jednego elementu niesie ze sobą najczęściej konieczność zmian pozostałych, np. podwyższenie ceny może wywołać zapotrzebowanie na inny rodzaj reklamy, bardziej kompleksowe formy obsługi konsumentów, odmienne kanały dystrybucji itp.

Opiekun merytoryczny
Serwisy partnerskie
Potrzebujesz profesjonalnej wyceny?
Ukryj to okno  ×

Napisz do nas lub zadzwoń do naszego eksperta.

☎  pokaż numer

✉  napisz do nas