Zasoby materialne

Analiza zasobów polega na podziale zasobów na grupy według zróżnicowanych kryteriów i określeniu wielkości zasobów, ich stanu, stopnia wykorzystania, struktury i mocnych stron. Bardzo ważnym punktem tej analizy jest ocena stopnia przydatności poszczególnych grup zasobów do realizacji rozwojowej koncepcji przedsiębiorstwa[1].

Wszelkie organizacje, tj. grupy ludzi współpracujących ze sobą w uporządkowany sposób, dla uzyskania pewnego zestawu celów wykorzystują pewne kombinacje zasobów ludzkich, finansowych, rzeczowych i informacyjnych. Te cztery rodzaje zasobów są niezbędne, aby organizacje mogły osiągać zamierzone cele w sposób sprawny i efektywny zarazem. Poniższy rysunek przedstawia proces zarządzania w przedsiębiorstwie.

  

Źródło: Opracowanie własne

Opiekun merytoryczny
Serwisy partnerskie
Potrzebujesz profesjonalnej wyceny?
Ukryj to okno  ×

Napisz do nas lub zadzwoń do naszego eksperta.

☎  pokaż numer

✉  napisz do nas