Promocja

Promocja to zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo komunikuje się z rynkiem przekazując informacje o swojej działalności, produktach i usługach. Obok funkcji informacyjnych aktywnie kształtuje również potrzeby konsumentów i popyt, aby dostosować je do podaży. Całościowej analizie poddać należy stosowany mix promocyjny jako spójny system, którego celem jest informowanie oraz przekonywanie i nakłanianie do kupna produktu lub usługi. W jego skład wchodzą[1]:

  • Reklama – wszelka płatna forma nieosobowego popierania idei, dóbr oraz usług przez określonego nadawcę. Jej główne cele to informowanie (ewentualnie przypominanie) o produktach oraz przekonywanie klientów do zaakceptowania danej oferty. Szczególnie istotne jest określenie jej odbiorców (grupy, do której ma dotrzeć) oraz rodzaju (np. katalogi, billboardy, itp.) i środków (np. prasa).
  • Sprzedaż osobista – werbalna prezentacja towaru lub usługi, polegająca na przeprowadzeniu rozmowy z jednym lub większą liczbą nabywców w celu dokonania sprzedaży. Istotną rolę odgrywa tu forma bezpośrednich kontaktów interpersonalnych, podczas których odbywają się prezentacje i omawianie są zastrzeżenia zgłaszane przez klientów. Funkcję sprzedawców najczęściej spełniają w przedsiębiorstwach przedstawiciele handlowi docierający do hurtowników i punktów sprzedaży detalicznej. Najważniejszą rolę pełni sprzedaż bezpośrednia dla firm takich jak np. Avon czy Oriflame.
  • Promocja sprzedaży - jej cechą charakterystyczną jest to, że nacisk położony tu jest nie tyle na generalne przekonanie klienta do zakupu danego produktu, co na wpłynięcie na jego decyzję w danej chwili (natychmiast). Najczęściej stosowane instrumenty obejmują: bezpłatne próbki towarów, kupony rabatowe, upominki, obniżki cen, konkursy i loterie, nagrody dla stałych klientów, itp.
  • Propaganda gospodarcza (public relations) - zespół celowo zorganizowanych działań zapewniających systematyczne komunikowanie się przedsiębiorstwa ze środowiskiem (nawiązywanie i utrzymywanie szeroko rozumianej więzi ze społeczeństwem). Główne środki stosowane w ramach propagandy gospodarczej to: konferencje, uroczyste obchody, sponsoring, akcje (np. na rzecz ochrony zdrowia, środowiska), itp.


[1] Por. H.Mruk [red.], op. cit., s. 219-246

Opiekun merytoryczny
Serwisy partnerskie
Potrzebujesz profesjonalnej wyceny?
Ukryj to okno  ×

Napisz do nas lub zadzwoń do naszego eksperta.

☎  pokaż numer

✉  napisz do nas