Wartość a cena transakcyjna

W praktyce gospodarczej terminy wartość i cena są często stosowane zamiennie. Traktowanie tych pojęć jako synonimy jest jednak źródłem nieporozumień i błędów. Cena przedsiębiorstwa jest pojęciem węższym, które jest ściśle związane ze zmianą stosunków własnościowych.

Cena przedsiębiorstwa jest określana przez zainteresowane strony transakcji kupna-sprzedaży w drodze negocjacji. Cena stanowi często kompromis między subiektywnymi wartościami, które określiły i zaproponowały strony transakcji. Kluczowe wydaje się również to, że wyznacznikiem ceny przedsiębiorstwa jest nie tylko jego wartość. W drodze negocjacji między stronami często dochodzi do podejmowania dodatkowych zobowiązań, które silnie wpływają na ostateczną cenę przedsiębiorstwa. Cena stanowić może również podstawę do wyznaczenia wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa.

W świetle przedstawionych argumentów stosowanie zamiennie pojęć wartość i cena w odniesieniu do przedsiębiorstwa wydaje się być oczywistym niedopatrzeniem.

Opiekun merytoryczny
Serwisy partnerskie
Potrzebujesz profesjonalnej wyceny?
Ukryj to okno  ×

Napisz do nas lub zadzwoń do naszego eksperta.

☎  pokaż numer

✉  napisz do nas