Rodzaje wartości

W kontekście ustalania wartości przedsiębiorstwa, często stosuje się następujące kategorie wartości:

  • wartość księgową – wartość księgowa aktywów spółki pomniejszona o jej zobowiązania,
  • wartość likwidacyjną – suma środków finansowych, jakie można uzyskać ze sprzedaży poszczególnych składników majątku,
  • wartość odtworzeniową – różnica między aktualną ceną nowego składnika majątku a jego faktycznym zużyciem,
  • wartość fundamentalną – wartość firmy, która wynika z możliwości generowania dochodów dla jej właścicieli. Nie uwzględnia ona charakteru i potrzeb inwestora lub właściciela, opierając się na szacunkach obecnych i przyszłych wyników finansowych osiąganych przy wykorzystaniu posiadanych obecnie przez przedsiębiorstwo zasobów.
Opiekun merytoryczny
Serwisy partnerskie
Potrzebujesz profesjonalnej wyceny?
Ukryj to okno  ×

Napisz do nas lub zadzwoń do naszego eksperta.

☎  pokaż numer

✉  napisz do nas