Cele wyceny

Wycenę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej częśći można opracowywać w różnorodnych celach i w odpowiedzi na różnorodne potrzeby, wśród których wyróżnić można:

 • kupno lub sprzedaż firmy,
 • przeprowadzenie postępowania układowego, upadłościowego lub likwidacji;
 • łączenie lub podział przedsiębiorstw,
 • podwyższenie kapitału lub umarzanie akcji i udziałów,
 • określenie wartości aktywów posiadanych przez fundusze,
 • postępowania cywilnoprawne,
 • cele podatkowe,
 • sprawozdawczość finansową,
 • weryfikację zdolności kredytowej i zabezpieczenia kredytu,
 • ubezpieczenia,
 • odszkodowania,
 • kontrolę wartości kapitału zaangażowanego przez właściciela w przedsiębiorstwo.

Chociaż cel wyceny przedsiębiorstwa stanowi podstawową przesłankę do wyboru właściwej metody, to należy jednak podkreślić, że na decyzję dotyczącą zastosowania konkretnej metody wpływają również inne czynniki, takie jak np.:

 • stan i rozwój rynku kapitałowego (zarówno pod względem ilości i różnorodności podmiotów na nim notowanych, jak i stopnia jego efektywności),
 • stopień przewidywalności rozwoju gospodarki oraz branży, w której działa wyceniany podmiot,
 • stopień rozwoju przedsiębiorstwa,
 • czy przez wyceniany podmiot generowane są zyski, czy straty,
 • stopień dywersyfikacji działalności wycenianego podmiotu.
Opiekun merytoryczny
Serwisy partnerskie
Potrzebujesz profesjonalnej wyceny?
Ukryj to okno  ×

Napisz do nas lub zadzwoń do naszego eksperta.

☎  pokaż numer

✉  napisz do nas