Funkcje wyceny

Cel sporządzenia wyceny przedsiębiorstwa jest zdeterminowany funkcją, którą ma pełnić dana wycena. Do podstawowych funkcji wyceny zalicza się:

  • Funkcję doradczą (decyzyjną) - jej istotą jest dostarczenie niezbędnych informacji w związku z zamierzonymi transakcjami kapitałowymi oraz innymi decyzjami zarządczymi. Funkcja ta pozwala również ustalić wartości graniczne, czyli maksymalną lub minimalną cenę, za jaką warto sprzedać lub nabyć daną spółkę,
  • Funkcję argumentacyjną - jej istotą jest dostarczenie informacji o przedsiębiorstwie i jego wartości, które mogą wzmacniać siłę przetargową jednej ze stron w prowadzonych negocjacjach,
  • Funkcję mediacyjną - jej istotą jest dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących wartości przedsiębiorstwa w przypadku transakcji kapitałowych, w których opinie stron na temat wartości są rozbieżne.
  • Funkcję zabezpieczającą - jej istotą jest dostarczenie informacji dotyczących wartości przedsiębiorstwa w celu zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami sporów na tle wartości,
  • Funkcję informacyjną - jej istotą jest dostarczenie uzyskanych w procesie wyceny informacji dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem (dotyczących kondycji finansowej, perspektyw rozwoju, etc.).
Opiekun merytoryczny
Serwisy partnerskie
Potrzebujesz profesjonalnej wyceny?
Ukryj to okno  ×

Napisz do nas lub zadzwoń do naszego eksperta.

☎  pokaż numer

✉  napisz do nas