Ogólny układ dokumentu z wyceny przedsiębiorstw

Na układ dokumentu wyceny wpływa szereg czynników, jej cel, przedmiot działalności przedsiębiorstwa, czy też pożądane metody wyceny. Poniżej przedstawiono ogólny układ dokumentu wyceny firmy.

1. Wprowadzenie do wyceny

1.1 Cel sporządzenia dokumentu

1.2 Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie

1.3 Układ dokumentu i zastosowana metodologia analiz oraz wyceny

1.3.1 Uzasadnienie wyboru zastosowanych podejść i metod wyceny

1.3.2 Charakterystyka każdej zastosowanej metody wyceny z przedstawieniem poszczególnych etapów i procedur

1.4. Wnioski i podsumowanie

2. Analiza wewnętrznego potencjału przedsiębiorstwa

2.1 Przedmiot działalności przedsiębiorstwa

2.2 Potencjał majątkowy

2.3 Potencjał ludzki

2.4 Potencjał finansowy

3. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa

3.1  Analiza makrootoczenia

3.1.1 Ogólna sytuacja gospodarczo-ekonomiczna

3.1.2 Poglądy i mody oraz styl życia społeczeństwa

3.1.3 Sytuacja prawna

3.2  Analiza mikrootoczenia

3.2.1 Charakterystyka rynku

3.2.2 Charakterystyka i ocena zagrożeń ze strony głównych konkurentów

3.2.3 Charakterystyka dostawców

3.2.4 Charakterystyka rynku odbiorców

3.2.5 Ocena zagrożenia ze strony nowej konkurencji

3.2.6 Analiza i ocena zagrożenia ze strony głównego substytutu

3.2.7   Macierz SWOT

4. Prognoza ekonomiczno-finansowa

4.1    Szczegółowe założenia

4.2    Bilans

4.3    Rachunek zysków i strat

4.4    Rachunek przepływów pieniężnych

4.5    Analiza wskaźnikowa

4.6    Analiza ryzyka

4.7    Wnioski

5. Określenie wartości przedsiębiorstwa

5.1  Wycena przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu metody nr 1

5.2. Wycena przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu metody nr 2

5.3. Wycena przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu metody nr 3

5.4. Określenie rekomendowanej wartości przedsiębiorstwa z uzasadnieniem

Bibliografia

Opiekun merytoryczny
Serwisy partnerskie
Potrzebujesz profesjonalnej wyceny?
Ukryj to okno  ×

Napisz do nas lub zadzwoń do naszego eksperta.

☎  pokaż numer

✉  napisz do nas