Analiza wyniku finansowego i rentowności

Wynik finansowy jest relacją między kosztami a przychodami przedsiębiorstwa, która świadczy o efektywności przedsiębiorstwa. Wartość dodatnia to zysk, który powiększa kapitały własne przedsiębiorstwa i finansuje jego rozwój, stanowi wynagrodzenia dla właścicieli kapitałów, zasila budżet w postaci podatku dochodowego.

Podstawowymi celami analizy zysku są: ustalenie jego wielkości, rozpatrzenie kształtujących go czynników oraz wskazanie możliwości jego powiększenia. Analizę zysku można prowadzić w ujęciu kwotowym oraz w wielkościach relatywnych. Możliwe jest jego odniesienie do do następujących poziomów działalności:

  • podstawowa działalność operacyjna,
  • pozostała działalność operacyjna,
  • działalność finansowa,
  • zdarzenia nadzwyczajne.

Wynik finansowy świadczy o efektywności przedsiębiorstwa, której miarą jest rentowność. Rentowność ukazuje stopień opłacalności prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo poprzez odniesienie wielkości wyniku finansowego do wielkości, które go generują. Do najpopularniejszych podstaw porównania należą: sprzedaż, majątek oraz kapitał. Wskaźniki rentowności służą do porównań w czasie w ramach danego przedsiębiorstwa, jak również do porównań z innymi przedsiębiorstwami działającymi w danej branży czy regionie.

Opiekun merytoryczny
Serwisy partnerskie
Explanator - wydawnictwa i szkolenia Controlling i Rachunkowość Zarządcza Finanse i controlling Informacja zarządcza Analiza Rynku NaboryDotacji.pl
Potrzebujesz profesjonalnej wyceny?
Ukryj to okno  ×

Napisz do nas lub zadzwoń do naszego eksperta.

☎  pokaż numer

✉  napisz do nas