Analiza przychodów

Przychody przedsiębiorstwa są  bezpośrednim wyrazem jego wielkości sprzedaży, która wpływa na dopływ środków pieniężnych do przedsiębiorstwa oraz staje się podstawą do kreowania jego dochodów. Przychody są kategorią zewnętrzną co znaczy, że są ściśle determinowane przez otoczenie rynkowe, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo.

Przychody przedsiębiorstwa dzielą się na:

  • przychody z działalności operacyjnej (sprzedaż: dóbr, usług, towarów, materiałów),
  • pozostałe przychody operacyjne (zbycie środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, otrzymane darowizny, kary, grzywny, odszkodowania, związane z rozwiązywaniem odpisów aktualizujących,
  • przychody finansowe (przychody z tytułu posiadanych akcji, przychody z uzyskiwanych odsetek, zysk ze zbycia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, przychody z tytułu dodatnich różnic kursowych).

Analizę przychodów ze sprzedaży dzieli się na:

  • analizę wielkości i dynamikę (w cenach bieżących i cenach stałych),
  • analizę przyczynową zmian (zmiany dot. liczby sprzedanych wyrobów, struktury sprzedaży),
  • analizę struktury.
Opiekun merytoryczny
Serwisy partnerskie
Explanator - wydawnictwa i szkolenia Controlling i Rachunkowość Zarządcza Finanse i controlling Informacja zarządcza Analiza Rynku NaboryDotacji.pl
Potrzebujesz profesjonalnej wyceny?
Ukryj to okno  ×

Napisz do nas lub zadzwoń do naszego eksperta.

☎  pokaż numer

✉  napisz do nas