Analiza kosztów

W przeciwieństwie do przychodów, koszty są kategorią wewnętrzną przedsiębiorstwa i mają charakter pierwotny w stosunku do przychodów. Oznacza to, że przedsiębiorstwo, by osiągnąć przychody, musi w pierwszej kolejności ponieść koszty. Wskaźniki oparte na kosztach charakteryzują gospodarność przedsiębiorstwa.

Głównym celem analizy kosztów jest: ocena ich wielkości i struktury, porównanie obecnej wielkości kosztów z wielkościami z poprzednich okresów, rozpoznanie czynników kształtujących koszty, ustalenie odchyleń kosztów faktycznych w stosunku do przyjętej podstawy porównania, dostarczenie danych do planowania i kształtowania kosztów w przyszłości oraz wskazanie obszarów, w których istnieje możliwość ich optymalizacji.

Zakres analizy kosztów obejmuje:

  • analizę kosztów całkowitych, przeciętnych, stałych, zmiennych,
  • analizę kosztów jednostkowych,

W analizie kosztów całkowitych uwzględnić należy:

  • koszty działalności operacyjnej (koszty w układzie rodzajowym, koszty w układzie kalkulacyjnym)
  • koszty działalności inwestycyjnej
  • koszty finansowe
Opiekun merytoryczny
Serwisy partnerskie
Explanator - wydawnictwa i szkolenia Controlling i Rachunkowość Zarządcza Finanse i controlling Informacja zarządcza Analiza Rynku NaboryDotacji.pl
Potrzebujesz profesjonalnej wyceny?
Ukryj to okno  ×

Napisz do nas lub zadzwoń do naszego eksperta.

☎  pokaż numer

✉  napisz do nas