Potencjał produktowy

Analizę portfolio produktowego przedsiębiorstwa można przeprowadzić na podstawie m.in.:

 • macierzy BCG,

Źródło: www.findict.pl

Macierz BCG jest jednym z prostszych narzędzi analizy produktów przedsiębiorstwa pozwalającym ocenić etap rozwoju i potrzeby konkretnych inwestycji z punktu widzenia całego portfolio[1].

Zasób portfolio przedsiębiorstwa można podzielić na:

  • Wschodzące gwiazdy – produkty cechujące się wysokim udziałem w danym rynku, charakteryzują się bardzo dużym popytem. Działają w warunkach silnej konkurencji, więc mimo dużych dochodów jakie przynoszą, zysk jest niewielki. Przedsiębiorstwo powinno dążyć do przekształcenia gwiazd w następną kategorię produktów, jaką są „dojne krowy”.
  • Dojne krowy – to kluczowe produkty o znaczeniu strategicznym dla przedsiębiorstwa. Dzięki dużemu udziałowi w rynku przy niskim tempie wzrostu zapewniają największy zysk. Często są traktowane jak „żywiciel” całej działalności, ponieważ produkowana przez nie nadwyżka pokrywa straty przynoszone przez pozostałe produkty.
  • Znaki zapytania –  produkty, na które jest gwałtowny wzrost popytu przy niskim udziale w rynku. Spółka powinna dążyć do tego, aby żaden z elementów portfolio nie pozostawał w tej kategorii zbyt długo.
  • Psy – nazywane także „kulami u nogi”. Przynoszą one straty z powodu swojego niskiego udziału w rynku i niskiego tempa wzrostu popytu[2].
  • Należy pamiętać, że macierz BCG, mimo swojej prostoty będącej jej niekwestionowaną zaletą, posiada wady. Wynikają one z postrzegania biznesu jako dwuwymiarowej rzeczywistości. W metodzie BCG odczuwalny jest brak takich zależności jak: wielkość rynku, zyskowność czy polityka gospodarcza państwa.
 • macierzy GE,

Źródło: www. 4business4you.com

Macierz General Electric, zwana inaczej macierzą McKinseya lub macierzą atrakcyjności produktu powstała na bazie macierzy BCG. Konstrukcja macierzy GE oparta jest na założeniu, że spółka powinna działać w jak najbardziej atrakcyjnych sektorach, a wycofywać się z tych mało atrakcyjnych. Drugim założeniem do modelu jest to, że przedsiębiorstwo powinno inwestować w produkty o mocnej pozycji konkurencyjnej, a wycofywać się z produktów o słabej pozycji konkurencyjnej[3].

 • macierzy ADL,

Macierz ADL jest techniką analizy portfelowej. Istotą tej macierzy jest założenie, że zdolność produktu do przynoszenia zysku dla organizacji wynika z jednej strony z pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, z drugiej natomiast ze stopnia dojrzałości sektora. Oznacza to, że produkt ma większą zdolność do generowania nadwyżki im ma on silniejszą pozycję konkurencyjną. Istotną rolę w tym modelu odgrywa cykl życia produktu[4].

 • łańcucha wartości Portera[5],
 • macierzy SWOT

W macierzy SWOT dzieli się zidentyfikowane czynniki na mające charakter wewnętrzny i zewnętrzny oraz wywierające wpływ pozytywny i negatywny na przedsiębiorstwo. Skonfrontowanie szans i zagrożeń z silnymi i słabymi stronami firmy pozwala na określenie pozycji strategicznej przedsiębiorstwa w otoczeniu i sformułowanie ostatecznego wniosku podsumowującego całą analizę strategiczną. Jest to jednocześnie punkt wyjścia dla określenia planów przyszłych działań, które powinny wykorzystywać atuty przedsiębiorstwa i szanse pojawiające się w otoczeniu, jednocześnie zmniejszając znaczenie słabych stron i redukując ryzyko związane z zagrożeniami.[3] http://4business4you.com/biznes/zarzadzanie_strategiczne/macierz-mckinsey%E2%80%99a/

[4]Romanowska M., Gierszewska G. , Analiza strategiczna przedsiębiorstwa

[5] Szczegółowe informacje: http://wycenyfirm.pl/wyceny/skladowe/model-pieciu-sil-portera#title

Opiekun merytoryczny
Serwisy partnerskie
Explanator - wydawnictwa i szkolenia Controlling i Rachunkowość Zarządcza Finanse i controlling Informacja zarządcza Analiza Rynku NaboryDotacji.pl
Potrzebujesz profesjonalnej wyceny?
Ukryj to okno  ×

Napisz do nas lub zadzwoń do naszego eksperta.

☎  pokaż numer

✉  napisz do nas