Analiza sektorowa

Pierwszym etapem analizy mikrootoczenia (sektorowej) jest zidentyfikowanie sektorów, w których działa przedsiębiorstwo, a następnie przeprowadzenie analizy dla każdego sektora oddzielnie. Na przykład w przypadku przedsiębiorstwa działającego w branży motoryzacyjnej należy osobno analizować sektory: samochodów osobowych, samochodów dostawczych i ciężarówek. Wyróżnienie sektorów, w których działa przedsiębiorstwo powinno następować w trzech fazach: 

  •   I faza – wyodrębnienie z całości przedsiębiorstwa takich produktów, które są jednorodne ze względu na jednakowe źródła zaopatrzenia i zaspokajania tej samej potrzeby odbiorców końcowych,
  •    II faza - identyfikacja aktualnych i potencjalnych konkurentów wytwarzających identyczne lub podobne wyroby i usługi,
  •    III faza - określenie terytorialnego zasięgu sektorów.

W konsekwencji powinno dojść do wyodrębnienia istotnych dla przedsiębiorstwa sektorów – tj. grup przedsiębiorstw wytwarzających podobne lub identyczne produkty sprzedawane na tych samych terytorialnie rynkach i konkurujących z sobą.

Istotnym etapem analizy sektorowej jest identyfikacja stawianych przed nią celów, czyli[1]:

  • określenie atrakcyjności badanego sektora dla przedsiębiorstwa lub potencjalnego inwestora, jakie stwarza on szanse i zagrożenia dla rozwoju przedsiębiorstwa; celowi temu służy analiza wykorzystująca model M.E.Portera,
  • ustalenie, które spośród sektorów, w jakich działa przedsiębiorstwo, dają lepsze, a które gorsze możliwości rozwoju; jak w związku z tym należy kształtować przyszły portfel produkcji czy usług; porównanie sektorów jest możliwe tylko wtedy, gdy wcześniej przeanalizowano oddzielnie każdy z nich,
  • znalezienie nowych, potencjalnie atrakcyjnych sektorów, które w przyszłości mogą stanowić pole działania przedsiębiorstwa i określenie, jakie należy ponieść koszty wejścia do tych sektorów; do wyszukiwania perspektywicznych sektorów stosuje się przede wszystkim analizę rynku[2].


[1] G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1995, s. 82.

[2] Por. rozdział 2.3.7.

Opiekun merytoryczny
Serwisy partnerskie
Explanator - wydawnictwa i szkolenia Controlling i Rachunkowość Zarządcza Finanse i controlling Informacja zarządcza Analiza Rynku NaboryDotacji.pl
Potrzebujesz profesjonalnej wyceny?
Ukryj to okno  ×

Napisz do nas lub zadzwoń do naszego eksperta.

☎  pokaż numer

✉  napisz do nas