Metoda szwajcarska

Wartość przedsiębiorstwa w metodzie szwajcarskiej jest średnią ważoną wartości wyznaczonych metodą majątkową i dochodową. W metodzie tej dwukrotnie większą wagę przyznaje się wartości wyznaczonej metodą dochodową. Wartość przedsiębiorstwa w metodzie szwajcarskiej wyznacza się zatem z następującej równości:

 $$ WP_{n} = \frac{WP_{maj}+2 \cdot WP_{doch}}{3} $$

gdzie:

$$WP_{n}$$ – wartość przedsiębiorstwa w metodzie szwajcarskiej,
$$WP_{maj}$$ – wartość przedsiębiorstwa w metodzie majątkowej,
$$WP_{doch}$$ – wartość przedsiębiorstwa w metodzie dochodowej.

 

Porównując metodę szwajcarską z niemiecką można wysnuć następujące wnioski:

  • metoda szwajcarska silniej akcentuje zdolność przedsiębiorstwa do generowania dochodów,
  • metoda szwajcarska kładzie większy nacisk, niż to miało miejsce w przypadku metody niemieckiej, na elementy pozamajątkowe (wartość reputacji, z ang. goodwill),
  • metoda szwajcarska w porównaniu do niemieckiej w mniejszym stopniu uwzględnia ogólne przyszłe ryzyko rynkowe (wartość dochodowa przedsiębiorstwa podlega obciążeniu przez 1/3 jej nadwyżki nad wartością netto jego majątku)[1].


[1] R. Borowiecki, A. Jaki, J. Kaczmarek, Metody i procedury wyceny przedsiębiorstw i ich majątku, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998, s. 61

Opiekun merytoryczny
Serwisy partnerskie
Explanator - wydawnictwa i szkolenia Controlling i Rachunkowość Zarządcza Finanse i controlling Informacja zarządcza Analiza Rynku NaboryDotacji.pl
Potrzebujesz profesjonalnej wyceny?
Ukryj to okno  ×

Napisz do nas lub zadzwoń do naszego eksperta.

☎  pokaż numer

✉  napisz do nas