Metoda anglosaksońska

Metoda anglosaksońska różni się w konstrukcji od metody niemieckiej i szwajcarskiej.

Wartość przedsiębiorstwa stanowi w tym przypadku suma wartości jego majątku i możliwości generowania zysku (strumienia przepływów pieniężnych), gdzie prognozowane zyski są nierozłącznie związane z wartością majątku (w metodzie tej znacznie większe znaczenie przypisywane jest wartości majątku). Wzór na wyznaczenie wartości przedsiębiorstwa metodą anglosaksońską przybiera następującą postać:

 $$ WP_{a} = WP_{maj} + a_{k} \cdot (CF - k \cdot WP_{maj}) $$

gdzie:

$$WP_{a}$$ – wartość przedsiębiorstwa w metodzie anglosaksońskiej,
$$WP_{maj}$$ – wartość przedsiębiorstwa w metodzie majątkowej,
$$a_{k}$$

– współczynnik wartości renty rocznej przy stopie dyskontowej „k” obliczany jako:

$$ a_{k} = \frac{1}{k}(1-\frac{1}{(1+k)^{n}}) $$

$$CF$$

– przeciętny przepływ środków pieniężnych,

$$n$$

– liczba lat.

Opiekun merytoryczny
Serwisy partnerskie
Explanator - wydawnictwa i szkolenia Controlling i Rachunkowość Zarządcza Finanse i controlling Informacja zarządcza Analiza Rynku NaboryDotacji.pl
Potrzebujesz profesjonalnej wyceny?
Ukryj to okno  ×

Napisz do nas lub zadzwoń do naszego eksperta.

☎  pokaż numer

✉  napisz do nas