Metoda oparta na tempie pomnażania wartości

Metoda oparta na tempie pomnażania wartości opiera się na przekonaniu, że wartość przedsiębiorstwa po „n” latach życia stanowi wartość początkowa (aktywa minus zobowiązania) oraz tempo pomnażania wartości poprzez kapitalizację części wytworzonych dochodów.  Wartość przedsiębiorstwa w metodzie opartej na tempie pomnażania wartości można wyznaczyć przy pomocy następującego równania:

 $$ WP_{pw} = (A_{0}-Zob_{0}) \ast (1+t_{pw})^{n} \ast e^{-kn} $$

gdzie:

$$WP_{pw}$$ – wartość przedsiębiorstwa obliczona na podstawie metody opartej na tempie pomnażania wartości,
$$A_{0}$$ – wartość aktywów na początku okresu,
$$Zob_{0}$$ – wartość zobowiązań na początku okresu,
$$t_{pw}$$ – wskaźnik tempa pomnażania wartości,
$$k$$ – stopa dyskontowa,
$$n$$ – liczba lat.

 

W metodzie tej zarówno wskaźnik tempa pomnażania wartości, jak i stopa dyskontowa podlegają negocjacjom.

Opiekun merytoryczny
Serwisy partnerskie
Explanator - wydawnictwa i szkolenia Controlling i Rachunkowość Zarządcza Finanse i controlling Informacja zarządcza Analiza Rynku NaboryDotacji.pl
Potrzebujesz profesjonalnej wyceny?
Ukryj to okno  ×

Napisz do nas lub zadzwoń do naszego eksperta.

☎  pokaż numer

✉  napisz do nas