Wady i zalety metod mieszanych

Podsumowując rozważania na temat omówionej grupy metod mieszanych wyceny przedsiębiorstwa należy zwrócić uwagę na ich podstawową zaletę, jaką stanowi łączne rozpatrywanie zarówno aspektu wartości majątku, jak i zdolności do generowania przyszłych przepływów pieniężnych w ostatecznej wycenie wartości przedsiębiorstwa. Główne różnice dotyczące tych metod wynikają właśnie z różnej roli przypisywanej każdemu z tych czynników. Ich zaletami niewątpliwie jest jednolity sposób podejścia, co umożliwia porównywalność wyników. Do wad metod mieszanych można zaliczyć prawdopodobieństwo wystąpienia przewartościowania i niedowartościowania wartości przedsiębiorstwa wynikającego z uśredniania wyników[1]. Zarówno metoda szwajcarska, jak i niemiecka nie stanowią teoretycznie przekonywujących konstrukcji metodycznych.[2][1] Ibidem s.60

[2] D. Zarzecki, Metody wyceny przedsiębiorstw, FRF, Warszawa 1999, s. 327

Opiekun merytoryczny
Serwisy partnerskie
Explanator - wydawnictwa i szkolenia Controlling i Rachunkowość Zarządcza Finanse i controlling Informacja zarządcza Analiza Rynku NaboryDotacji.pl
Potrzebujesz profesjonalnej wyceny?
Ukryj to okno  ×

Napisz do nas lub zadzwoń do naszego eksperta.

☎  pokaż numer

✉  napisz do nas