Wady i zalety metod majątkowych

Jak prawie każde podejście, tak również i metody majątkowe wyceny przedsiębiorstwa posiadają niekwestionowane zalety, ale obarczone są również pewnymi wadami.

Do podstawowych zalet metod majątkowych zaliczyć należy:

  1. prostotę obliczeń,
  2. odwoływanie się do sporządzanych przez firmy bilansów i sprawozdań z inwentaryzacji majątku,
  3. możliwość – w dużej mierze – odniesienia wartości poszczególnych składników majątkowych do cen transakcyjnych / ofert rynkowych porównywalnych składników,
  4. abstrahowanie od – w znacznym stopniu subiektywnych – prognoz.

Metody majątkowe posiadają również istotne wady. Wady tych metod, a stąd też ich krytyka, dotyczą:

  1. przyjmowania założenia, iż wartość rynkowa majątku odpowiada rynkowej wartości przedsiębiorstwa,
  2. zastosowania w wycenie wartości księgowych podatnych na manipulację,
  3. pewnej subiektywności w zakresie dokonywania korekt wartości bilansowych składników majątkowych, a w szczególności często wysokiej subiektywności w szacowaniu wartości potencjału przedsiębiorstwa wynikającego z pozycji niematerialnych niewykazanych w bilansie[1].


[1] Istnieje bogata literatura przedmiotu poświęcona metodom wyceny wartości niematerialnych nieobecnych w bilansie, patrz np. P.B. Holloway, R.F. Reilly, Intangible Asset valuation approaches and
methods
, Insights, Autumn 2012, Vol.2, Willamette Management Associates. W ramach powyższego nurtu proponowane są różne podejścia do wyceny poszczególnych kategorii niematerialnych składników majątku takich jak np. kapitał ludzki. Interesującą pracą w tym zakresie jest I.S. Fulmer, R.E. Ployhart, “Our Most Important Asset” A Multidisciplinary/Multilevel Review of Human Capital Valuation for Research and Practice, Journal of Management, 40.1, 2014, s. 161-192.

Opiekun merytoryczny
Serwisy partnerskie
Explanator - wydawnictwa i szkolenia Controlling i Rachunkowość Zarządcza Finanse i controlling Informacja zarządcza Analiza Rynku NaboryDotacji.pl
Potrzebujesz profesjonalnej wyceny?
Ukryj to okno  ×

Napisz do nas lub zadzwoń do naszego eksperta.

☎  pokaż numer

✉  napisz do nas