Istota metod dochodowych

Najczęściej stosowanymi metodami wyceny przedsiębiorstw są metody dochodowe. Uważa się, że najlepiej odzwierciedlają one rzeczywistą wartość przedsiębiorstwa. Wartość w metodach dochodowych wynika ze zdolności przedsiębiorstwa do generowania nadwyżek przepływów pieniężnych w przyszłości. Głównym reprezentantem metod dochodowych wyceny przedsiębiorstw jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), bezpośrednio nawiązująca do procesu tworzenia wartości przedsiębiorstwa[1]. Z punktu widzenia właścicieli firma jest bowiem warta tyle, ile wynosi wartość obecna prognozowanych wolnych nadwyżek finansowych wygenerowanych przez podmiot i udostępnionych właścicielom.[1] Obok metody DCF opartej na zdyskontowanych przepływach pieniężnych, do metod dochodowych zaliczają się również metody zdyskontowanych dywidend oraz metody oparte na zysku ekonomicznym, Por. D. Zarzecki, op. cit., s. 97-140.  

Opiekun merytoryczny
Serwisy partnerskie
Potrzebujesz profesjonalnej wyceny?
Ukryj to okno  ×

Napisz do nas lub zadzwoń do naszego eksperta.

☎  pokaż numer

✉  napisz do nas